Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Więcej informacji >>

Rektor WSH szkoli sędziów społecznych

Więcej informacji >>

Rozwój. To się liczy

Z przyjemnością informujemy, że w strukturze Wyższej Szkoły Humanitas pojawiła się nowa komórka odpowiedzialna za rozwój Uczelni.

Biuro Rozwoju Uczelni, którym kieruje mgr Ewa Kraus, jest odpowiedzialne za badanie oraz analizę rynku edukacyjnego oraz wskazywanie panujących na nim trendów. Ponadto do zadań pracowników należy koordynacja prac nad strategią rozwoju Uczelni i nadzór nad jej realizacją.

Więcej informacji >>

Życzenia Świąteczne

Więcej informacji >>

Nowy Ład – najważniejsze nowelizacje podatkowe

Więcej informacji >>

Droga na szczyt i upadek w asyście mediów. Przypadek Andrzeja Leppera i Samoobrony RP

Krzysztof Gajdka, 2021
Format B5, oprawa miękka

Więcej informacji >>

Studia podyplomowe Content and Social Media Marketing

Więcej informacji >>

Historyczny Senat w Humanitas

Podczas posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Humanitas, które odbyło się 20.12.2021 r. podjęto uchwałę w sprawie nadania Panu Bartoszowi Smółce stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne. Decyzja w tej sprawie zapadła jednogłośnie. W ten sposób zakończyło się postępowanie awansowe dotyczące nadania stopnia doktora - pierwsze w historii Wyższej Szkoły Humanitas!

Więcej informacji >>

Sukces absolwentek Humanitas

Więcej informacji >>

Rektor WSH w Encyklopedii Wybitnych Osobistości

W grudniu br. w Londynie ukazało się siódme wydanie Britishpedii – międzynarodowej encyklopedii prezentującej życiorysy i osiągnięcia osób zasłużonych w różnych dziedzinach życia społecznego: od nauki, przez prawo, politykę, medycynę, po kulturę i sztukę. W księdze, obok sylwetek najbardziej zasłużonych Polaków, znalazł się również biogram JM Rektora Wyższej Szkoły Humanitas, prof. ucz. dra hab. Michała Kaczmarczyka. W ten sposób wydawca encyklopedii, angielska spółka British Publishing House Ltd., doceniła aktywność badawczą i społeczną Rektora oraz jego wkład w rozwój polskiej nauki.

Więcej informacji >>