Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

Zagraniczni absolwenci odebrali dyplomy!

W sobotę 13 lipca grupa blisko 50 studentów z zagranicy w tym z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Bangladeszu, itd., odebrała dyplomy ukończenia studiów w Wyższej Szkole Humanitas. Świeżo upieczeni absolwenci uczelni przez dwa lata studiowali w ramach projektów dofinansowanych nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku rosyjskim, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Rynku Międzynarodowym - studia I stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim; Uroczysta gala odbyła się w auli im. Czesława Kupisiewicz w Wyższej Szkoły Humanitas.

Więcej informacji >>

Od października Filologia II stopnia w WSH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 21 czerwca 2019 roku nadało Wyższej Szkole Humanitas uprawnienia do prowadzenia na kierunku Filologia Angielska kształcenia na poziomie drugiego stopnia.

Więcej informacji >>

Wyróżnienie dla wykładowcy WSH

Z radością przekazujemy, iż wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas prof. zw. dr hab. Adam Lityński  został uhonorowany, przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, tytułem Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego, w dowód uznania osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Więcej informacji >>

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych

Prosimy o niezwłoczny zwrot książek z czytelni i wypożyczalni, nie później niż do dnia 15 lipca br., w związku ze zbliżającą się inwentaryzacją księgozbioru bibliotecznego.
Informujemy również, że w dniach 1-18 sierpnia br. dostęp do księgozbioru nie będzie możliwy, a biblioteka będzie zamknięta.

Wszelkie zobowiązania związane z Biblioteką (karty obiegowe, rozliczenie kar itp.) będą możliwe do uregulowania wyłącznie przed 1 sierpnia br. lub po zakończeniu inwentaryzacji.

Więcej informacji >>

6 września - Gala Rozdania Dyplomów 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich tegorocznych absolwentów na coroczną uroczystą Galę Rozdania Dyplomów. W tym roku wydarzenie odbędzie się w piątek 7 września o godz. 17:00 w Auli Wyższej Szkoły Humanitas. 

Więcej informacji >>

Praktyka czyni mistrza!

W dniach 13-21 czerwca 2019 r. grupa studentów z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe uczestniczyła w obozie szkoleniowym w ramach praktyk studenckich.

Więcej informacji >>

21 października - Konferencja naukowa ,,Polityka informacyjna wobec dóbr kultury''

Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes",
Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Miasta Jaworzna zapraszają na czwartą konferencję z cyklu: Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji >>

Odbyło się VI Seminarium Naukowe Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu

W dniu 22 czerwca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się kolejne, szóste już, seminarium naukowe Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes" - Oddział w Sosnowcu. 

Więcej informacji >>

Rektor wygrał precedensową sprawę, teraz będzie pomagać innym

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk wygrał w Sądzie bardzo ważną dla środowiska naukowego i precedensową sprawę dotyczącą posługiwania się przez naukowców zatrudnionych na stanowiskach profesorów szkół wyższych określeniem "profesor" w oficjalnej komunikacji akademickiej i pozaakademickiej. W innych sprawach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym uczelnia również odnotowywała w przeszłości znaczące sukcesy, a jej naukowcy wielokrotnie przygotowywali opinie i ekspertyzy dotyczące skomplikowanej materii przepisów odnoszących się m.in. do praw i wolości studentów czy zasad przyznawania stypendiów. Teraz tą wiedzą zamierzają dzielić się szerzej, w ramach powstającej w Wyższej Szkole Humanitas Poradni Prawa Akademickiego.

Więcej informacji >>

Godziny pracy Biblioteki WSH w okresie wakacyjnym

Drodzy Czytelnicy! W związku z okresem wakacyjnym dni i godziny pracy naszej Biblioteki będą się nieco zmieniać. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem pracy Biblioteki i życzymy wszystkim miłego wypoczynku!

Więcej informacji >>