Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

15/11/2017

Rola dzielnicowego w policji - sympozjum naukowe w WSH

W najbliższy piątek 17 listopada br. o godz. 10.00 w auli Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Rola Dzielnicowego w nowoczesnej formacji policyjnej”. W wydarzeniu udział weźmie blisko 250 funkcjonariuszy policji z garnizonu śląskiego, przedstawiciele Komendy Głównej Policji i komend wojewódzkich, zaproszeni goście oraz naukowcy zainteresowani poruszaną tematyką.

 

 

Celem sympozjum jest przedstawienie roli dzielnicowego w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w społecznościach lokalnych, w kontekście wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służby dzielnicowego. Podczas wykładów zostaną również zaprezentowanie pierwsze wyniki ogólnopolskich badań dzielnicowych, które były realizowane w dniach 9-13 stycznia br. przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

 

Prelekcje dla zgromadzonych uczestników przeprowadzą znamienici naukowcy, w tym m.in.:

 

  • mł. insp. dr Iwona Klonowska, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji,
  • mł. insp. dr Marzena Kordaczuk-Wąs, Radca w Wydziale Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji,
  • dr Andrzej Bulzak, Dyrektor Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas,
  • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH, inicjatorka organizowanego sympozjum.

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka jest autorką ponad 170 publikacji, 13 monografii naukowych, w tym 8 monografii poświęconych tematyce funkcjonowania policji oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma „Policja 997”. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje przede wszystkim: policyjne nauki stosowane, bezpieczeństwo wewnętrzne, humanistyczne aspekty zarządzania, komunikację w sytuacjach kryzysowych, psychologię konfliktu i negocjacji, kulturę organizacyjną w policji oraz community policing – filozofię działań policji. Profesor Jadwiga Stawnicka współpracuje z policją w obszarze naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym. Za zasługi dla policji została odznaczona brązowym, srebrnym i złotym medalem. Od roku akademickiego 2017/2018 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

 

/k.u. 15.11.17/