Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

06/04/2018

Konferencja Bezpieczeństwo Imprez Masowych

Ponad 150 gości wzięło udział w konferencji „Bezpieczeństwo Imprez masowych”, która odbyła się 5.04.2018 w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.  W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Policji zajmujący się zabezpieczaniem imprez masowych, przedstawiciele służb ochrony, działacze klubów sportowych, pracownicy klubów sportowych zajmujących się organizacją meczów piłkarskich, pracownicy wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prawnicy, naukowcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, a także nauczyciele, uczniowie klas mundurowych i studenci kierunku bezpieczeństwo narodowe.

 

Celem konferencji była ocena zagadnienia bezpieczeństwa imprez masowych,  a także analiza dotychczasowych uregulowań prawnych w tym zakresie. Jak zapewnić bezpieczeństwo obywatelom i utrzymać porządek publiczny podczas wydarzeń? Jak radzić sobie z powracającym problemem chuligaństwa stadionowego? Jak wypracować odpowiednie kroki, które powinny być podjęte w celu zapobiegania negatywnym skutkom imprez masowych? To tylko niektóre z zagadnień, które zostały poruszone przez uczestników spotkania.

 

Konferencję otworzyli prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodoweg, która powiedziała, że o wadze podejmowanej tematyki świadczą przybyli do WSH goście, Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz dr Mariusz Lekston, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas, który powiedział „ Bezpieczeństwo jako słowo i jako hasło jest obecne w naszej uczelni bardzo często w rozmaitych kontekstach, z różnymi dookreśleniami i jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Od wielu lat prowadzimy studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy. W sposób akademicki zajmujemy się również bezpieczeństwem w oświacie, bezpieczeństwem ekonomicznym, cyberbezpieczeństwem oraz ostatnio szczególnie ważnym bezpieczeństwem i ochroną danych. Dzisiaj, z kolei podejmujemy tematykę bezpieczeństwa imprez masowych. Jest to tematyka niezwykle istotna i stąd ta konferencja jest jednym z ważniejszym punktów naukowej działalności w bieżącym roku akademickim WSH.”

 

Insp. Dominik Łączyk – Komendant Miejski Policji zaznaczył, że ważnym aspektem spotkania jest uwypuklenie tego jak ważną rolę w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych ma organizator, a przede wszystkim organ wydający decyzję na zgodę organizacji takiej imprezy.

 

O zabezpieczeniu imprez masowych przez organizatora na przykładzie meczów piłki nożnej mówił dr Andrzej Cichy, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas. Prezydent Miasta Tychy – Andrzej Dziuba poruszył zagadnienie wpływu infrastruktury obiektu na bezpieczeństwo imprez masowych-sportowych, a Ewa Ościłowicz z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przybliżyła zasady i tryb wydawania zezwoleń  na przeprowadzenie tego typu wydarzeń.

 

Jakie są zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku z organizacją  imprez masowych? Na to pytanie odpowiedział Arkadiusz Korpus, radca prawny – koordynator z Zespołu Prawnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Na temat działań podejmowanych przez wojewodę w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i przesłankach jego decyzji wypowiadał się Adam Kozłowski, inspektor wojewódzki reprezentujący Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Jako ostatni wystąpił Szef Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej Krzysztof Smulski. Bezpieczeństwo spotkań piłkarskich II, III i IV ligi na terenie województwa śląskiego.

 

Spotkanie zakończyła i podsumowała prof. zw. dr hab.Jadwiga Stawnicka, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas, która tego dnia wystąpiła też w roli moderatora wydarzenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z również z relacją z wydarzenia na stronie www.policja.pl

 

/m.s. 06.04.2018/