Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

10/12/2018

Naukowcy i studenci WSH nagrodzeni

Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” z siedzibą w Rzeszowie ogłosiło i przeprowadziło drugą już edycję konkursu naukowego „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”.

 

Finał konkursu miał miejsce w dniu 23 października 2018 r. w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, podczas VII międzynarodowej konferencji naukowej Stowarzyszenia pt. „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego”. Wśród finalistów konkursu znaleźli się Pracownicy i Studenci Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

 

Dr Maciej Borski – Prodziekan ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania w Wyższej Szkole Humanitas otrzymał wyróżnienie w kategorii opublikowany artykuł, za publikację: „Czy zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z dnia 22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” realizują założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”?”.

 

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymała mgr Karolina Radlak, absolwenta kierunku prawo prowadzonego w WSH za artykuł „Ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw obywatela, a obowiązek szczepień w świetle projektu Ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi oraz niektórych innych ustaw”.

 

Z kolei drugie miejsce w tej kategorii zajęły studentki prawa WSH Pani Agnieszka Kaczmarek i Pani Wioletta Kudela za artykuł „Analiza i skutki ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „program Rodzina 500 plus”. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

 

Dyplom uznania w podziękowaniu za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe konkursu naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES otrzymał prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk - Rektor WSH.