Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

22/11/2018

VIII Konferencja z cyklu Dyrektor Liderem

W dniu 22 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyła się ósma konferencja z cyklu Dyrektor Liderem pt. ,,Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce’’

W konferencji tradycyjnie już uczestniczyli dyrektorzy placówek edukacyjnych, natomiast po raz drugi w historii cyklu również nauczyciele i po raz pierwszy rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studenci pedagogiki i psychologii WSH.

Konferencja została zaplanowana w formie czterech paneli dyskusyjnych. Do udziału w poszczególnych panelach zaproszeni zostali praktycy w dziedzinie autyzmu, diagnozowania, wczesnego wspomagania, terapii, nauczania uczniów ze spektrum w przedszkolu, szkole, placówce specjalnej, pracy z rodzicami i nauczycielami.

Uczestnikami w ramach poszczególnych paneli byli m. in. przedstawiciele:

 • Fundacji Spectrum Liberi
 • Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH
 • Instytutu Pedagogiki WSH
 • Instytutu Twórczej Integracji
 • Klubu Rodzica „Niebiesko nam” Rodzice Rodzicom
 • Ośrodka Terapii i Psychoedukacji "Kompas"
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Będzinie
 • Sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Sosnowcu
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 30 w Sosnowcu
 • Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu

W trakcie konferencji, w oparciu o konkretne, praktyczne przykłady wynikające z wiedzy i doświadczenia panelistów, poruszone zostały zagadnienia:

 • różnorodności zaburzeń i specyfiki funkcjonowania dzieci i dorosłych ze spektrum,
 • jak ważne jest wczesne wspomaganie,
 • jak być uważnym i jak wykorzystać swoją uważność w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu,
 • stworzenie jakich warunków pracy/nauki i wykorzystanie jakich pomocy dydaktycznych zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa ucznia z autyzmem i pozytywnie wpływa na komunikację z nim,
 • o szkole ogólnodostępnej, która jest miejscem przyjaznym dla ucznia z autyzmem, a uczeń z autyzmem jest przyjacielem dla swoich rówieśników i nauczycieli – fakt, nieco ekscentrycznym, inaczej postrzegającym świat, ale przecież jak dużo można czerpać z odmienności!

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji Synapsis.

Wydarzenie zostało objęte patronatami również przez Prezydentów miast: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic Śląskich, Będzina i Piekar Śląskich.

Dziękujemy również firmom, które sponsorowały konferencję tj. Moje Bambino oraz Multimedia W Szkole.