Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

27/11/2018

Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży

Wyższa Szkoła Humanitas dba o rozwój najmłodszych obywateli naszego regionu. Od 26 do 29 listopada odbywają się konferencje inaugurujące projekty ,,Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży’’

 

Wsparciem edukacyjnym podczas projektu zostaną objęci uczniowie z klas 4,5,6,7 szkół podstawowych w: Cieszynie, Jastrzębiu Zdroju, Orzeszu, Sosnowcu i gminach Kroczyce, Michałowice i Iwanowice.

 

Umożliwi im to rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych z zakresu: nauk matematyczno-przyrodniczych, metod szybkiego uczenia się, ICT, rozwiązywania problemów, kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej niezbędnych na rynku pracy.

 

Celem projektu "Młody da Vinci - innowacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży" jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych przez WSH przy współpracy Urzędów Miasta.

 

Dla uczniów będą realizowane 3 cykle zajęć w blokach tematycznych:

MŁODY GENIUSZ zawierających warsztaty z zakresu technik pamięciowych i technik szybkiego czytania

MŁODY BADACZ zawierających warsztaty z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, metod laboratoryjnych i wycieczek edukacyjnych

MŁODY PROGRAMISTA zawierających warsztaty z robotyki i programowania z wykorzystaniem różnorodnych robotów.