Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

28/11/2018

Konferencja dot. autoagresji wśród dzieci i młodzieży

Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk i policjanci zajmujący się w sosnowieckiej komendzie profilaktyką, wspólnie z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu zorganizowali w dniu 27 listopada 2018 roku konferencję „Zachowania autoagresywne dzieci i młodzieży, diagnoza i profilaktyka”. 

 

 

 

 

Konferencję otworzył Prorektor Wyższej Szkoły Humanitas dr Mariusz Lekston. Uczestnikami spotkania byli dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele i przedstawiciele instytucji niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych i zajmujących się opieką i pomocą socjalną.

 

Konferencję poprowadziła Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH- prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Podczas spotkania Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk poruszył kwestię podstawowych problemów, z jakimi spotyka się Policja w aspekcie agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Wśród prelegentów znaleźli się mgr Konrad Harasim z Instytutu Psychologii UMCS, dr Maciej Szaszkiewicz z Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas, mgr Ewa Kustwan-Mróz psycholog, koordynator zespołu Interwencji Kryzysowej w ROM-E Metis, mgr Damian Zdrada Dyrektor Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, mgr Małgorzata Klimasz z Wydziału Profilaktyki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz przedstawiciele Centrum Pedriatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

 

Ideą organizacji Konferencji było wypracowanie wspólnej strategii działania w celu skutecznego ograniczenia zjawiska autoagresji wśród dzieci i młodzieży, procedur postępowania w przypadku pojawiania się zagrożeń. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w tej kwestii jest niezwykle istotne. Spotkanie to stanowiło jedynie wstęp do wprowadzenia zmian w modelu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą. Poruszone tematy z pewnością będą pomocne w ukierunkowaniu przyszłych działań tak aby wypracowany wspólnie model działania przynosił wymierne korzyści społeczne a ryzyko agresji wśród nieletnich zostało skutecznie ograniczane i eliminowane.