Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

07/12/2018

VI edycja Konferencji Gospodarka Zmiany Zarządzanie

W dniu 7 grudnia 2018 roku w budynku Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyła się VI międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu pt.: „Gospodarka – Zmiany – Zarządzanie”. Konferencję zorganizował Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gościem specjalnym był dr Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, b. Minister Administracji.

Tematyka dyskusji konferencyjnej została ukierunkowana na problemy związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania. Najważniejszym problemem poddanym dyskusji było zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym środowisku oraz społeczne aspekty jego funkcjonowania.

Bloki dyskusyjne konferencji:

  • Nowe wyzwania innowacyjnej przedsiębiorczości – mierzenie produktywności przedsiębiorstw; wpływ globalizacji i integracji na zachowanie rynkowe przedsiębiorstw; metody oceny przedsiębiorstw; nowe formy powiązań gospodarczych np. klastry przemysłowe i ich warunki rozwoju w regionie; dyfuzja i kapitał innowacji; działania na rzecz wzrostu konkurencyjności i działania antymonopolowe. Formy własnościowe i organizacyjne we współczesnym procesie przejęć i połączeń. MSP – jako wspierana forma rozwoju przedsiębiorczości. Sposoby poprawy innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Skuteczność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu przedsiębiorczości.
  • Teoria i praktyka nowoczesnego zarządzania – współczesne koncepcje doskonalenia procesu zarządzania, metody i narzędzia kształtowania nowoczesnej organizacji, holistyczne podejście w zarządzaniu, nowe wyzwania i problemy etyki biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, kodeks etyczny przedsiębiorstw, stosunek podmiotów gospodarczych do konsumentów i środowiska naturalnego, system zarządzania w administracji publicznej.
  • Kapitał ludzki w rozwoju organizacji – nowoczesne koncepcje procesu zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr menedżerskich organizacji. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji, pomiar kapitału ludzkiego organizacji. Dysfunkcje i patologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji.
  • Zarządzanie firmami rodzinnymi - firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, nauka o przedsiębiorstwie rodzinnym, „demografia” firm rodzinnych, formy prawne firm rodzinnych, autowizerunek firm rodzinnych, źródła przedsiębiorczości rodzinnej.
  • Klastry - koncepcje i typy klastrów, wady i zalety klastrów, koncepcje współdziałania w klastrach, badania empiryczne funkcjonowania klastrów, zarządzanie działaniem klastrów, klastry w polityce gospodarczej, skuteczność współpracy nauki i biznesu we wspieraniu aktywności klastrowej.

Z okazji 10-lecia konferencji wręczono specjalne Nagrody "GOSPODARKA-ZMIANY -ZARZĄDZANIE". Wysoka Kapituła składająca się z przedstawicieli organizatorów wręczyła nagrody najbardziej zasłużonym dla rozwoju gospodarczego regionu przedsiębiorstwom: 

  • Kategoria innowacyjność Firma Cloudteam: dawniej Action Centrum Edukacyjne powstała w 2003 roku. Już w 2011 roku zostaje największym ośrodkiem szkoleniowym Microsoft w Europie Środkowo-Wschodniej dostarczając tysiącom klientom na obszarze Polski wiedzę, która zmienia ich życie a najważniejsze podnosi i umacnia konkurencyjność polskiej gospodarki a tym samym buduje lepsze jutro. 
  • Kategoria kapitał ludzki Firma I.D.C. Polonia: solidna pozycja na polskim rynku słodyczy. I.D.C. POLONIA S.A. jest polskim oddziałem oraz wyłącznym dystrybutorem na polski rynek największego słowackiego producenta słodyczy i pieczywa cukierniczego - I.D.C. Holding, a.s. Produkty oferowane przez I.D.C. POLONIA stały się znakomitym przysmakiem wielu Polaków, co powoduje, że firma bardzo intensywnie i co najważniejsze konsekwentnie inwestuje w dynamiczny rozwój swojej działalności. Kładzie nacisk na jak największe zadowolenie obecnych, a także pozyskiwanie coraz to nowych klientów. Prężny sposób działania oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa zostały zauważone przez przedstawicieli organizatorów dzisiejszej Konferencji, którzy nominowali firmę I.D.C. Polonia do Nagrody w kategorii „kapitał ludzki”.
  • Kategoria społeczna odpowiedzialność biznesu Firma Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna : Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą uzyskując pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) od dochodu uzyskanego z działalności określonej w uzyskanym zezwoleniu. Celem funkcjonowania KSSE jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Kategoria rozwój lokalny Firma Cukiernia „Jan Klimek” Ciastkarnia Jan Klimek to gwarancja wysokiej jakości i niepowtarzalnego smaku. Cukiernia Klimek która od samego początku istnienia stawia tylko na tradycję.
  • Kategoria zarządzanie: Firma Nexteer automotive globalny lider intuicyjnych systemów sterowania. Globalny producent układów kierowniczych i napędowych. Globalny zespół 13 000 pracowników obsługuje ponad 50 klientów we wszystkich najważniejszych regionach świata. Firma Nexteer posiada 25 zakładów produkcyjnych, 5 regionalnych centrów inżynierskich oraz 11 centrów obsługi klienta rozmieszczonych w strategicznych lokalizacjach w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Europie i Azji.

Następnie, obecni na konferencji wysłuchali wykładu dr Michała Boniego pt: Świat robotów i sztucznej inteligencji a świat człowieka w perspektywie europejskiej. 

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Prezydenta miasta Sosnowiec oraz Rektora Wyższej Szkoły Humanitas.