Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

12/12/2018

Nasza Uczelnia odpowiedzialna społecznie!

Wyższa Szkoła Humanitas otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację aż 5 projektów, skierowanych do  1440 dzieci i młodzieży oraz 288 seniorów z 9 gmin województwa śląskiego.

 

 

 

 

Społeczna odpowiedzialność nauki jest jednym z priorytetów MNiSW dlatego Wyższa Szkoła Humanitas będzie realizowała innowacyjne projekty,,Genialny umysł w każdym wieku’’ na realizację, których uczelnia pozyskała dofinansowanie w wysokości 4 395 206, 28 zł.

 

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

- „Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Będzin i Gminie Mysłowice”

- „Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci i młodzieży w Gminie Bytom i Gminie Piekary Śląskie”

- „Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Jaworzno”

- „Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Poręba i Gminie Siewierz”

- „Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Godów i Gminie Krzyżanowice”

 

Celem projektów jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz programowania przez Wyższą Szkołę Humanitas przy współpracy ww. 9 gmin, umożliwiających rozwijanie u dzieci, młodzieży i seniorów  kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

 

Zajęcia realizowane będą przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i pomocy dydaktycznych do nauki przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz programowania

- okularów rozszerzonej rzeczywistości - typu HoloLens

- robotów LEGO WEDO 2.0

- ozobotów

- robotów Lego Mindstorms

- interaktywnej podłogi multimedialnej z pakietami do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i programowania

 

Wyższa Szkoła Humanitas będzie jedyną uczelnią w Polsce wykorzystującą okulary rozszerzonej rzeczywistości do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

 

Projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym)