Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

13/12/2018

V Rajd Turystyczny „RAJD DEKIELKA”

To już piąta edycja rajdu, który odbył się na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie.

Trasa tegorocznej edycji prowadziła z plaży na Stawikach w Sosnowcu do Wyższej Szkoły HUMANITAS. Kierownikiem trasy był major Jacek ŁUKASIK – Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie.

Celem rajdu była chęć zapoznania z walorami krajoznawczymi Sosnowca, popularyzacja czynnego wypoczynku i integracja uczniów z klas o profilu mundurowym z terenu administrowanego przez WKU w Będzinie.
Ważnym celem rajdu bała również promocja ochotniczych form służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem służby kandydackiej w uczelniach wojskowych, a także promowanie zagadnienia obronności i bezpieczeństwa oraz budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Na trasie „Rajdu Dekielka” czekało na uczestników wiele konkurencji (np.: pompki na ławce, biegi po plaży), podczas których drużyny zdobywały cenne punkty do końcowej klasyfikacji. W auli Wyższej Szkoły Humanitas, odbył się konkurs wiedzy w którym uczniowie rywalizujący w 2 osobowych zespołach mieli szanse na zdobycie ostatnich punktów.

Po podliczeniu wszystkich punktów, Zwyciężył Zespołu Szkół Ogólnokształcących i technicznych z Czeladzi. Jednak, jak zawsze, pamiątkowe puchary i dyplomy za udział w „Rajdzie Dekielka” otrzymały wszystkie zespoły. Każdy uczestnik Rajdu Dekielka otrzymał okolicznościowy medal, mały prezent oraz posilił się wojskową grochówką.

W tegorocznym rajdzie udział wzięło ponad 140 uczestników z 4 szkół:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Czeladzi
- Liceum Ogólnokształcące z Pilicy
- VII Liceum Ogólnokształcące z Sosnowca
- z III Liceum Ogólnokształcące z Dąbrowy Górniczej