Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

17/12/2018

Konferencja: Rozwijanie myślenia komputacyjnego

Dnia 17.12.2018 r. w Wyższej Szkole Humanitas odbyła się konferencja pt. Rozwijanie myślenia komputacyjnego uczniów jako wyzwanie dla współczesnej polityki oświatowej i zarządzania szkołą. Na konferencji zaprezentowano uczestnikom główne kierunki rozwoju edukacji  w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych młodego pokolenia na miarę XXI w. W konferencji wzięli udział nauczyciele zainteresowani unowocześnianiem polskiej oświaty poprzez wdrażanie nowoczesnych metod i technik kształcenia na zajęcia szkolne.

 

Oprócz interesujących wykładów plenarnych wygłoszonych przez dr Danutę Morańską, Dyrektora Instytutu Innowacyjnej Edukacji WSH, mgr Lechosława Hojnackiego, z  Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz mgr Marcina Paksa z BeCREO Technologies Sp. z o.o. i mgr Beaty Rutkowskiej, doradcę metodycznego przedmiotów informatycznych w Katowicach, uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych innowacyjnym metodom rozwijania myślenia komputacyjnego uczniów.

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, na których mogli rozwijać swój potencjał metodyczny.  Warsztaty „Programujemy w  Scratch-u” (prowadzący: mgr inż. Łukasz Pieniążek), „Nauczanie w modelu STEAM - uczeń twórcą” (prowadzący: mgr Marcin Paks), „Mata edukacyjna w rozwijaniu myślenia komputacyjnego” (prowadząca: mgr Celina Andrzejewska), „Roboty Abilix na start” (prowadzący: mgr inż. Przemysław Obłoza, Solectric Polska), „Nauczanie myślenia komputacyjnego uczniów wspomagane ogólnodostępnymi technologiami mobilnymi” (prowadzący: mgr Lechosław Hojnacki) oraz „Roboty Lego WeDo na lekcji”, (prowadząca: mgr Ewa Szymala) zyskały duże zainteresowanie i uznanie nauczycieli.

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Instytut Innowacyjnej Edukacji.