Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

19/12/2018

Studentka WSH wyróżniona przez ministra

Angelika Wątor, studentka IV roku studiów magisterskich na kierunku psychologia otrzymała stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Jest to najwyższa nagroda jaką student może otrzymać w Polsce. Ministerialna stypendystka, aby znaleźć się w tym elitarnym gronie, musiała wykazać się nie tylko bardzo dobrymi ocenami na macierzystej uczelni WSH.

 

Komisja konkursowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendiów, bierze pod uwagę wiele kryteriów - między innymi uczestnictwo w konferencjach naukowych czy też publikacje naukowe. Liczy się też uczestnictwo w projektach.

 

Angelika Wątor dała się poznać szerszej publiczności w 2015 roku. Wtedy Polka wygrała konkurencję szabli na I Igrzyskach Europejskich, które odbyły się w Baku. Sport nie wypełnia jednak jej całego życia. Jest także studentką, żołnierzem, modelką a także osobą mocno zaangażowaną w działalność charytatywną.

Stypendystce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!