Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

20/12/2018

Sieć Współpracy Edukacyjnej WSH z nowymi szkołami

W dniu 19 grudnia br. do grona Sieci Współpracy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas dołączyły 3 nowe placówki z województwa śląskiego i 1 z województwa małopolskiego.

W środowym spotkaniu z dyrektorami szkół uczestniczyli: prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor uczelni oraz mgr Ewa Baran, pełnomocnik kanclerza ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Współpraca w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, dydaktycznych oraz popularyzatorskich, wykłady dla uczniów oraz partnerstwo merytoryczne w ramach konkursów i wydarzeń edukacyjnych to kluczowe punkty porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy szkołami partnerskimi a Wyższą Szkołą Humanitas. 

 

Do inicjatywy Sieci Współpracy Edukacyjnej dołączyły:


- I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

- Szkoła Podstawowa nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

- Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Wł. Łokietka w Skale

 

Sieć Współpracy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas liczy już ponad 70 szkół.