Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

20/12/2018

IV seminarium „Fontes"

W dniu 15 grudnia 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, już IV seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tym razem uczestnicy debatowali nad kwestiami związanymi z czasem pracy pracowników Inspekcji Transportu Drogowego.

Niezwykle interesujący referat wprowadzający do dyskusji, na temat „Analiza instytucjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogowym”, wygłosiła niedawna absolwentka WSH (kierunek: Prawo) mgr Ewa Mazelanik – laureatka I miejsca ogólnopolskiego konkursu na prace badawcze „Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017/2018”, w kategorii: Praca magisterska.

Referat ten został przygotowany zgodnie z metodą badawczą przyjętą w Stowarzyszeniu „Fontes”. Prelegentka doskonale poradziła sobie z opracowaniem tematyki tą metodą. Jej wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Na zakończenie Pani Prezes podziękowała prelegentce oraz wszystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym życzenia świąteczne i zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie, które odbędzie się już w nowym 2019 roku.