Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

17/01/2019

Przesłanie JM Rektora

W dniu 14 stycznia 2019 roku, na skutek ran odniesionych po bestialskim ataku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zmarł Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska. W imieniu władz Wyższej Szkoły Humanitas i całej społeczności akademickiej naszej Uczelni przekazuję kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Prezydenta. Łączę się z Wami w szczerym bólu i smutku. Solidaryzuję się ze wszystkimi mieszkańcami Miasta, które - dzięki mądrej i odpowiedzialnej postawie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, w nawiązaniu do swojego historycznego dziedzictwa – stało się dla Polaków symbolem otwartości, solidarności, nowoczesności i tolerancji.

 

Zabójstwo Pana Prezydenta Pawła Adamowicza stanowi bezprecedensowy przykład tego, w jaki sposób nienawiść i zło potrafią niszczyć, dzielić i zadawać ból. Na skutek aktu przemocy, z rąk sprawcy niosącego słowa nienawiści na ustach, odszedł Wielki Człowiek – Polityk, Samorządowiec, Społecznik, Filantrop. W sensie bezpośrednim zginął z powodu ataku mordercy. Ale w wymiarze pośrednim i symbolicznym zginął przez szerzącą się w Polsce mowę nienawiści. Przez kampanię oszczerstw, hejtu, kłamstw i manipulacji, które docierają do nas codziennie, przede wszystkim ze sfery życia politycznego. Nie da się nie zauważyć, że zamordowanie Pana Prezydenta Pawła Adamowicza stanowi tragiczny skutek agresji, której coraz więcej w naszym życiu publicznym. Brutalny atak, do którego doszło na Targu Węglowym w Gdańsku, nigdy nie powinien mieć miejsca. Nie ma usprawiedliwienia dla tak haniebnych i barbarzyńskich zachowań. Ale nie ma usprawiedliwienia także dla osób, instytucji i środowisk, które tego rodzaju zachowania inicjują bądź potęgują. W imieniu własnym oraz środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Humanitas wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec mowy nienawiści, apoteozy przemocy, wobec postaw czy haseł usprawiedliwiających agresję i nikczemność w życiu społecznym, bez względu na kolor politycznych i ideologicznych sztandarów, na których owe hasła są wypisywane.

 

Solidaryzuję się z wszystkimi, którym bliski był Pan Prezydent Paweł Adamowicz, jak również z tymi, dla których ważne są głoszone przez niego wartości i idee, takie jak godność, solidarność, otwartość, tolerancja, sprawiedliwość, szacunek wobec drugiego Człowieka.

W dniu 19 stycznia 2019 roku w holu Wyższej Szkoły Humanitas wystawiona zostanie Księga Kondolencyjna poświęcona Panu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. O godz. 12.00 – godzinie rozpoczęcia Uroczystości Pogrzebowych Pana Prezydenta – społeczność akademicka naszej Uczelni uczci pamięć Prezydenta minutą ciszy.

 

Ja natomiast, osobiście, nie tylko jako rektor Wyższej Szkoły Humanitas, ale także jako naukowiec i społecznik, który miał zaszczyt poznać Pana Prezydenta, żegnam go tak, jak potrafię najpiękniej – słowami autorskiego wiersza ku Jego Pamięci.        

 

 

Światełko do nieba (pamięci Pawła Adamowicza)

 

Spójrz w dół,
pada śnieg
i od razu jaśniej.
Targ Węglowy jeszcze wczoraj
pęknięty na pół,
puch posklejał właśnie.

 

Spójrz w dół,
Neptun twój
czyta dzieciom baśnie.
Targ Węglowy zmienił się
w wigilijny stół.
Długo dziś nie zaśnie.

 

Spójrz tam,
świateł moc,
wciąż ku niebu strzela.
Na Targu Węglowym nikt nie jest sam.
Na Targu Węglowym nikt nie umiera...

 

 

Dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu