Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

07/02/2019

Zwycięzcy plebiscytu ,,Osobowość roku 2018''

Z nieskrywaną dumą informujemy, że JM Rektor dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, oraz Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego WSH prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka zostali laureatami plebiscytu Dziennika Zachodniego „Osobowość Roku 2018’’ w Sosnowcu! Wybitne osobowości naszej Uczelni, uzyskały kwalifikacje do plebiscytu na poziomie wojewódzkim.

 

Prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – Pierwsze miejsce w kategorii Działalność społeczna i charytatywna’’  za: profesjonalne zarządzanie uczelnią, które spowodowało, że w 2018 roku Wyższa Szkoła Humanitas przesunęła się w prestiżowym rankingu szkół wyższych "Perspektyw" o 12 pozycji w górę, dzięki czemu została nagrodzona wyróżnieniem „Awans 2018”. Ponadto za sukcesy w działalności naukowej (m.in. zdobycie Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców) i dydaktycznej (znakomite, prowadzone z pasją wykłady, wysoko oceniane przez studentów). Wśród pomysłów dydaktycznych rektora zdarzają się tak oryginalne pomysły, jak seminaria magisterskie przy grillu w ogrodach uczelni czy gry symulacyjne, w trakcie których studenci stają się hippisami.

 

Współtwórca magazynu literackiego „Dźwięk Pereł”, inicjator i organizator wielu przedsięwzięć naukowych popularyzujących dzieje Zagłębia Dąbrowskiego, pomysłodawca konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”. Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, współpracownik Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego oraz Klubu Kronikarzy Zagłębia Dąbrowskiego im. Jana Przemszy-Zielińskiego. Autor akademickich widowisk scenicznych, tekstów piosenek i skeczy. W przeszłości publicysta „Gazety Uniwersyteckiej” i „Wiadomości Zagłębia”, na łamach których zajmował się m.in. krytyką literacką i promocją pisarzy ze Śląska i Zagłębia. Autor wstępów do zbiorów twórczości literackiej Janiny Barbary Sokołowskiej i Włodzimierza Wójcika.

 

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Pierwsze miejsce w kategorii Samorządność i społeczność lokalna" za: zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszych w kraju badań nad Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. Autorka ponad 150 publikacji w zakresie badań komunikacji społecznej, w tym 9 monografii, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, komunikowania kryzysowego,  lingwistyki kryminalistycznej, a także badań konfrontatywnych z zakresu językoznawstwa. Członek Towarzystw Językoznawczych  krajowych i zagranicznych, organizator cyklu konferencji „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”.

 

Zakres zainteresowań Pani profesor obejmuje zagadnienia: bezpieczeństwo, komunikacja w sytuacjach kryzysowych, psychologia konfliktu i negocjacji, język negocjacji, community policing – filozofia działań Policji.  Przewodnicząca komitetów naukowych i uczestnik konferencji i seminariów poświęconych zagadnieniom komunikowania kryzysowego.   Szczególny obszar zainteresowań zajmują badania w ramach lingwistyki kryminalistycznej oraz językowego profilowania sprawcy. Realizowane tematy badawcze: komunikacja społeczna Policji, zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach  kryzysowych, sztuka skutecznego negocjowania, kryminalistyczny ślad językowy.

 

Nie sposób w kilku zdaniach przekazać ogromu osiągnięć naszych laureatów, jednak już nawet ich krótka charakterystyka prezentuje się imponująco.

 

Jesteśmy dumni, że Osobowości 2018 roku są częścią kadry wykładowców Wyższej Szkoły Humanitas. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

 

Głosować na naszych przedstawicieli w plebiscycie na poziomie wojewódzkim, można już od 8 lutego.