Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

22/01/2019

Zaproszenie na seminarium naukowe

Koło Naukowe „Prawo w praktyce” Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji, działające w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium naukowe, które odbędzie się w dniu 2 lutego 2019 roku, o godz. 11.20. w Auli WSH im. Prof. Cz. Kupisiewicza, podczas którego absolwent kierunku prawo, prowadzonego w WSH, mgr Wojciech Papis zaprezentuje bardzo ciekawą problematykę prawną dotyczącą „Obowiązku naprawienia szkody oraz zakresu pojęcia ‘nadzoru nad małoletnim’ z perspektywy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego oraz przez osobę odpowiedzialną z tytułu nadzoru”. Seminarium odbędzie się w ramach działalności Sekcji prawa i postępowania cywilnego.

 

Zachęcamy wszystkich Studentów, Absolwentów i Pracowników naukowych do uczestnictwa, a także zapraszamy do wspólnej dyskusji podczas spotkania.

 

Małgorzata Greupner – Prezes Koła