Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

30/01/2019

Zajęcia dziennikarskie w Rektorem

29 stycznia 2019 roku w Wyższej Szkole Humanitas odbyły się dziennikarskie zajęcia praktyczne dla uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Poprowadził je prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, JM Rektor naszej uczelni. Młodzież wzięła udział w blisko dwugodzinnych zajęciach poświęconych gatunkom dziennikarskim i specyfice profesji dziennikarskiej.

 

Zajęcia prowadzone przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka adresowane były do młodzieży kształcącej się w klasach o profilu humanistycznym. Rektor przedstawił uczniom zasady redagowania dziennikarskich tekstów informacyjnych, różnice pomiędzy informacją a publicystyką oraz typologię gatunków informacyjnych. Spotkaniu towarzyszyła także dyskusja na temat standardów etycznych obowiązujących w mediach.