Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

31/01/2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humanitas

W 2018 roku Wyższa Szkoła Humanitas założyła Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas”, który został wpisany do ewidencji niepublicznych ośrodków kształcenia nauczycieli, mających siedzibę na terenie woj. śląskiego pod numerem 20.

 

Wyższa Szkoła Humanitas pełni funkcję Organu Prowadzącego założonego przez siebie Ośrodka. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem pełni, zgodnie z literą prawa, Śląski Kurator Oświaty.

 

Dotychczas Wyższa Szkoła Humanitas, a obecnie ODN „Humanitas” dysponuje gronem specjalistów łączących wiedzę merytoryczną z doświadczeniem w pracy nauczycielskiej oraz doskonałymi umiejętnościami dydaktycznymi.

 

Szkolenia, warsztaty i konferencje proponowane przez ODN są spotkaniami na najwyższym poziomie merytorycznym i organizatorskim. Stanowią możliwość pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń, a także zdobycia nowych umiejętności praktycznych przydatnych w codziennej pracy pedagoga, nauczyciela. Podążając z duchem czasu ODN kształci nauczycieli nie tylko w zakresie kompetencji podstawowych, ale również w odniesieniu do stosowania nowoczesnych technologii w placówkach oświatowych.

 

Szkolenia, warsztaty czy seminaria organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Humanitas” mają postać zajęć praktycznych uzupełnianych wiedzą teoretyczną przekazywaną przez prowadzącego.

 

Oferta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Humanitas to gwarancja podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz otrzymania narzędzi, które uczestnik może od razu zastosować w swojej pracy zawodowej, a nawet życiu prywatnym.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest w stanie zrealizować na zlecenie Rady Pedagogicznej szkolenie o dowolnej tematyce, którego program zostanie indywidualnie opracowany przez Prowadzącego zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

 

Więcej informacji: www.odn.humanitas.edu.pl

tel. 32 363 12 03

kom. 660 719 093

odn@humanitas.edu.pl