Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

01/02/2019

Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka w służbie społecznej

W dniu 31.01.2019 r., z inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji odbyła się w Warszawie konferencja naukowa pt. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego”. Obok takich osobistości jak: Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka i Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego, swoje wystąpienie na temat fenomenu komunikacyjnego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaprezentowały insp. dr hab. Iwona Klonowska oraz prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka – wykładowczyni naszej uczelni. Panie dokonały analizy funkcjonowania Mapy w aspekcie psychologiczno-społecznym, na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Poruszana kwestia fenomenu komunikacyjnego potwierdza założenia projektu, o którym mówił Komendant Główny Policji podczas konferencji, podkreślając, że KMZB powstała, by lepiej skomunikować policjantów z obywatelami.

Poinformowano również, że liczba użytkowników Mapy to ponad 1,5 mln, a w styczniu 2019 r. zaznaczono na niej milionowe zagrożenie. Podkreślono, jak istotne dla bezpieczeństwa publicznego jest dalsze rozwijanie projektu oraz jak wielki wkład w jego rozwój wnoszą eksperci z różnych dziedzin nauki.

Zainteresowanych odsyłamy do zapoznania się z pierwszą w tej tematyce publikacją: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nową formą dialogu polskiej Policji ze społecznością lokalną na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekt społeczno-pedagogiczny” której współautorką jest nasza konferencyjna reprezentantka – prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!