Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

06/02/2019

Seminarium Prawo w praktyce

W dniu 2 lutego 2019 r., w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się spotkanie Koła Naukowego Studentów i Absolwentów WSH „Prawo w praktyce”. Na spotkaniu referat na temat: Problematyka prawna dotycząca obowiązku naprawienia szkody oraz zakresu pojęcia „nadzoru nad małoletnim” z perspektywy obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przez małoletniego, przez osobę odpowiedzialną z tytułu nadzoru – wygłosił Wiceprezes Koła Naukowego mgr Wojciech Papis.

 

W referacie obszernie omówiona została problematyka prawna, dotycząca kwestii odpowiedzialności za szkody spowodowane przez małoletniego do lat 13 oraz powyżej 13 lat przez osoby odpowiadające za nie w ramach nadzoru. Poruszono również problem desygnatów samego pojęcia nadzoru nad małoletnim, gdzie prelegent zwrócił uwagę na kontekst wychowania, zawierający się w pojęciu nadzoru nad małoletnim. Prelegent poruszył kwestię odpowiedzialności małoletniego do lat 13 na zasadzie ryzyka, jako odrębną od odpowiedzialności na zasadzie winy, co rozważono na przykładzie odpowiedzialności małoletniego poniżej lat 13 za szkody  jako prowadzącego przedsiębiorstwo wprawiane w ruch przy użyciu sił przyrody – spowodowane przez ruch tego przedsiębiorstwa. Na zakończenie wystąpienia prowadzący zasygnalizował zmiany Kodeksu Cywilnego, które mają nastąpić w wyniku wprowadzenia nowego Kodeksu Cywilnego, nad którym są prowadzone prace kodyfikacyjne. Seminarium skupiło ponad 90 osób.