Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

11/02/2019

Praktyki dla obcokrajowców w Humanitas

Każdego roku Humanitas oferuje płatne praktyki dla obcokrajowców, w ramach programu International Training for Foreign Students. Odbywają się one m.in. w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non-profit, w szkołach, na uniwersytetach oraz w działach prawnych firm i banków. Minimalny czas trwania praktyki wynosi tydzień.

 

ITFS przygotowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą, to międzynarodowy program profesjonalnych praktyk, który umożliwia młodym osobom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej - mówi Prodziekan ds. współpracy z zagranicą mgr Maja Chyży-Dudek.

 

W tym roku w murach Wyższej Szkoły Humanitas gościliśmy studentów z Uniwersytetu im. Alfreda Nobla z Dniepru na Ukrainie wraz z opiekunem dydaktycznym - dr Nataliią Bidnenko, Zastępcą Dziekana Wydziału Filologii Uniwersytetu im. Alfreda Nobla. Zaproszeni uczestniczyli w międzynarodowej praktyce z zakresu Filologii angielskiej w dniach od 3 do 9 lutego bieżącego roku.

 

Program merytoryczny obejmował między innymi wykład specjalistyczny wygłoszony przez dr Iwonę Dronie, z Instytutu Filologii Angielskiej Wyższej Szkoły Humanitas pt. : "Attitude Level Assesment". Kulturę i tradycje polskie przybliżyła wizytującym mgr Anastasiia Małota - specjalista ds. współpracy z zagranicą, natomiast z mgr Oskarem Bieroniem uczestnicy dyskutowali o możliwościach promocyjnych, jakie dają nam media społecznościowe. Oprócz wykładów, beneficjenci programu odwiedzili Muzeum Śląskie w Katowicach, gdzie mieli okazję poznać historię Polski i regionu.

 

Przyszli nauczyciele i tłumacze mieli możliwość obserwowania prowadzenia zajęć w IX liceum ogólnokształcącym w Sosnowcu oraz asystowania podczas zajęć Pani dr Iwony Droni.

 

Praktyka międzynarodowa kończyła się testem z języka angielskiego, którego egzaminatorem był dr Paweł Zakrejewski z Instytutu Filologii Angielskiej.

 

Z rąk Prorektora, dr. Mariusza Lekstona uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia praktyk międzynarodowych oraz certyfikaty z wynikami testu z języka angielskiego.