Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

04/03/2019

CZŁOWIEK. To się liczy

W Humanitas od zawsze najważniejszy jest człowiek. To właśnie poszanowanie człowieka i jego rozwoju jest motorem naszych działań. Z tego uczelnia czerpie swoją nazwę, poprzez którą manifestuje - zgodnie z wielowiekową tradycją europejskich uniwersytetów - odwołanie do uniwersalnych wartości, takich jak: mądrość, prawda, dobro, solidarność, pluralizm światopoglądowy. W pracy naukowej i dydaktycznej uczelnia stara się kształtować krytyczne postawy wobec rzeczywistości, uczyć szacunku dla różnorodnych poglądów i opinii. WSH konsekwentnie dąży do budowania kanonu humanistycznej wiedzy oraz kształtowania u  studentów poczucia odpowiedzialności za przyszłość własną, regionu, Polski i Europy. Wszystko to w partnerskiej atmosferze oraz poszanowaniu człowieka i jego dążeń do rozwoju, co przejawia się w ciągłym udoskonalaniu oferty edukacyjnej oraz szeregu działań społecznych uczelni.

 

Naturalną konsekwencją jest pójście o krok dalej i położenie nacisku na poszczególne sfery tak istotne dla człowieczeństwa: rodzinę, bezpieczeństwo, zdrowie, edukację czy rozwój. Poprzez szereg zaplanowanych działań, pragniemy wspierać i propagować ważne dla człowieka wartości oraz obszary.

 

Już wiosną 2019 rusza jeden z pierwszych projektów pod hasłem DZIECI. To się liczy.  W ramach tej inicjatywy – która wsparta została przez Dziennik Zachodni i portal naszemiasto.pl - w kwietniu startujemy z Mobilną Akademią Nowoczesnych Nauczycieli. Opuszczamy mury uczelni, by prowadzić w regionie zajęcia warsztatowe skierowane do kadry pedagogicznej województwa śląskiego. Kolejne działania w obszarze wspierania nauczycieli i uczniów będą sukcesywnie realizowane w najbliższych miesiącach, o czym z pewnością poinformujemy.

 

To jednak dopiero początek. Pragniemy w jasny sposób komunikować nasze zmiany. Odświeżone logo, nowa szata graficzna, wkrótce nowa odsłona strony internetowej oraz hasło  CZŁOWIEK. To się liczy – które przyświeca naszym nadrzędnym celom - to tylko przedsmak tego, co przygotowaliśmy w nadchodzącym czasie. Zachęcamy do śledzenia zmian!