Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

12/03/2019

Porozumienie z Muzeum Miasta Jaworzna

Wyższa Szkoła Humanitas podpisała porozumienie o współpracy z Muzeum Miasta Jaworzna.

 

 

W ramach podpisanego porozumienia będą między innymi realizowane przedsięwzięcia naukowe, badawczo-rozwojowe, kulturalne, mające na celu ochronę dziedzictwa narodowego,  do realizacji których przystąpi przede wszystkim Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.

 

 

Porozumienie zostało podpisane w dniu 8 marca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu przez prof. WSH dr hab. Michała Kaczmarczyka, Rektora Uczelni oraz mgr Przemysława Dudzika, Dyrektora Muzeum.