Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

14/03/2019

Nowa ustawa - rozmowa z Prodziekan Ewą Kraus

Wejście w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce generuje wiele pytań dotyczących kształcenia nauczycieli. Najwięcej niewiadomych budzą kwestie związane z nowymi standardami kształcenia, kwalifikacjami wymaganymi od kadry pedagogicznej, a także czasem trwania studiów. W dalszym ciągu oczekujemy na nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które ma rozwiać wątpliwości. Na chwilę obecną rekrutacja na studia nauczycielskie odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 2012 roku – to jednak ostatni rok akademicki wg tych zasad. O tym, co na pewno przyniesie rok akademicki 2019/2020 rozmawiamy z mgr. Ewą Kraus - Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych WSH:

 

˗       Czeka nas wiele zmian. Przede wszystkim Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – do tej pory  specjalność na kierunku Pedagogika - staje się jednolitym kierunkiem magisterskim. Podobnie jest z kierunkiem Pedagogika specjalna. Wychodząc naprzeciw potrzebie adaptacji do zmian, Wyższa Szkoła Humanitas  od 1 października 2019 roku będzie realizować projekt „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas”, w ramach którego prowadzone będą jednolite studia magisterskie i studia II stopnia dla nauczycieli przedszkoli i klas jeden – trzy. Projekt ten dofinasowany jest z środków Unii Europejskiej i uwzględnia założenia nowego modelu kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

 

-         To już kolejny projekt edukacyjny, który zyskał uznanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prawda?

 

˗       Tak, w tej chwili realizujemy ponad 20 projektów finansowanych z różnych źródeł. Pozyskujemy również środki na wyposażenie takie jak: okulary rozszerzonej rzeczywistości VR, tablice interaktywne czy roboty do zajęć z programowania. Zdobyte fundusze pozwoliły na stworzenie na terenie uczelni Laboratorium Pedagogiki z elementami Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej oraz Pracowni Pedagogicznej w postaci Ogrodu Sensorycznego – jest to unikalny projekt na skalę regionu! Warta uwagi jest również mata edukacyjna WSH – pomoc dydaktyczna z szerokim zastosowaniem w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Dzięki takiemu zapleczu możemy kształcić nauczycieli na najwyższym poziomie, zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa informatycznego.

 

-            Czy zmiany w kwestii kształcenia nauczycieli dotyczą również studiów podyplomowych?

 

˗          Nie ma jeszcze, co prawda, rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ale myślę, że z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że na studiach podyplomowych nie będzie można zdobyć kwalifikacji do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. Jednolite studia magisterskie będą więc jedyną możliwością zdobycia wymaganych w tym zawodzie kwalifikacji.

 

˗          A co z innymi kierunkami studiów podyplomowych?

 

˗         W tym przypadku trudno powiedzieć coś na pewno. Dotychczasowe rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 2012 roku, które jeszcze nas obowiązuje, dawało możliwość  - w ramach  modułu 4 „Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć)” - do zdobycia uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu. Natomiast jak będzie od 1 października, tego nie wiemy.

 

˗          A co ze studiami z zakresu pedagogiki specjalnej np. edukacji i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną, tyflopedagogika itp?

 

˗           W tym zakresie również czekamy na przepisy wykonawcze, ale biorąc pod uwagę fakt, że pedagogika specjalna też staje się kierunkiem jednolitym magisterskim można przypuszczać, że będzie podobnie jak w przypadku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

˗          Tak jak Pani powiedziała, zmiany te będą obowiązywać od nowego roku akademickiego, czy to oznacza, że jeśli ktoś chciałby jeszcze teraz zacząć studia z zakresów, o których rozmawiamy, to będzie to mógł zrobić według obowiązujących przepisów?

 

˗          Tak, na ten moment prowadzimy rekrutacje na studia podyplomowe w oparciu o rozporządzenie MNiSW w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 2012 roku. Szczegółowych informacji udziela dziekanat studiów podyplomowych.  

 

˗          Pani Dziekan, czy zmienia się coś jeszcze, co Pani zadaniem może być ważne dla kandydatów na studia podyplomowe?

 

˗          Informacji na temat propozycji zmian w zakresie podyplomowego kształcenia nauczycieli, dociera do nas wiele, ale dopóki nie ma standardu kształcenia, nie chce mówić więcej. Sprawą nadrzędną dla WSH jest kształcenie nowoczesne, kompleksowe i dające pełne spektrum możliwości i uprawnień. Mogę więc zapewnić, że będziemy dostosowywać naszą ofertę do obowiązujących przepisów oraz na bieżąco informować o zmianach.