Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

18/03/2019

Czasopisma naukowe WSH w programie Wsparcie dla czasopism

Trzy czasopisma naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika” oraz „Roczniki Administracji i Prawa”, znalazły się w gronie czasopism rekomendowanych przez Zespół doradczy do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W I edycji programu „Wsparcie dla czasopism” złożonych zostało 1025 wniosków, z czego maksymalnie 500 z nich zostanie objętych finansowaniem. Ze względu na sporą konkurencję, w obszarze nauk społecznych, projekt czasopisma musiał uzyskać co najmniej 75 punktów (na 100 możliwych), aby otrzymać rekomendację.

 

Czasopisma naukowe WSH zostały docenione przez ekspertów i uzyskały wysoką ocenę punktową. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na ich dalszy rozwój i wprowadzenie nowej, ulepszonej polityki wydawniczej.

 

Czasopisma objęte programem „Wsparcie dla czasopism” znajdą się na wykazie ministerialnym z przypisaną liczbą 20 punktów za opublikowany w nich artykuł.