Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

19/03/2019

Zmarł Prof. Jerzy Kopel

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 marca 2019 roku zmarł

Prof. Jerzy Kopel

 

JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w latach 1998-2014

Rektor Honorowy Uczelni w latach 2014 - 2019

 

 

 

Odszedł od nas człowiek wielkiej mądrości, uczciwości, dobroci i skromności, przyjaciel Studentów i Pracowników Naukowych, który całe swoje życie poświęcił światu akademickiemu.

 

Zmarł wybitny socjolog i filozof, specjalista w zakresie socjologii rynku pracy i socjologii procesów społecznych. Żegnamy erudytę i myśliciela, autora interesujących rozpraw naukowych, nie tylko socjologicznych, ale interdyscyplinarnych, łączących socjologię, ekonomię, politologię, nauki o zarządzaniu i ekologię. Wyniki pracy naukowej i dydaktycznej Profesora były zawsze inspirujące, zmuszały do refleksji na temat najważniejszych zjawisk społecznych dokonujących się w zglobalizowanym świecie.

 

Jako Rektor Wyższej Szkoły Humanitas Prof. Jerzy Kopel był autorem wielu znaczących sukcesów naukowych i dydaktycznych Uczelni, promotorem jej rozwoju, inicjatorem wartościowych przedsięwzięć badawczych, konferencyjnych i wydawniczych, dzięki którym Wyższa Szkoła Humanitas konsekwentnie umacniała swoją pozycję na akademickiej mapie Polski.

Nabożeństwo Żałobne odprawione zostanie w Kościele św. Małgorzaty w Bielsku – Białej,(ul. Karpacka 146, Bielsko Biała) dnia 23 marca 2019 r. o godz. 13:00. Władze Wyższej Szkoły Humanitas zapewniają transport, autobus będzie czekał na parkingu przy WSH o godz. 11:30. 

 

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia

 

Senat, Rektor - prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Kanclerz - Aleksander Dudek