Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

29/03/2019

Konferencja z cyklu Moje Bezpieczne(?) Dziecko

Dnia 28 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Humanitas miała miejsce Konferencja, zorganizowana w ramach kamapnii społecznej „Moje Bezpieczne(?) Dziecko” przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym Metis w Katowicach.

 

 

 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie i ograniczenie niebezpieczeństw jakie czyhają na dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni. Sierżant sztabowy Adam Basoń z wydziału Prewencji KWP w Katowicach w trakcie wykładu „Cyberprzestrzeń bieżące zagrożenia, odpowiedzialność karna" przybliżył zgromadzonym rodzaje niebezpieczeństw i odpowiedzialność karną, która wynika z tego typu zachowań. Zadania policji w zakresie zwalczania przestępstw i rodzaje przeciwdziałania omówił w trakcie wystąpienia "Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępstw z nienawiści" mł. insp. Krzysztof Kazek, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka. Nie zabrakło również psychologicznego podejścia do tematyki cyberprzemocy -"Psychologiczne aspekty cyberzagrożeń. Fakty i mity", które omówiła Pani Ewa Kustwan-Mróz z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.

Projekt skierowany do nauczycieli i opiekunów prawnych a za ich pośrednictwem do dzieci, przyciągnął do auli Wyższej Szkoły Humanitas blisko 100 uczestników. Głęboko wierzymy, że cykl konferencji szkoleniowych w ramach projektu „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”,  którego składową stanowi dzisiejsza konferencja, podniesienie świadomość uczestników i za ich pośrednictwem dotrze do dzieci z województwa śląskiego.