Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

01/04/2019

WSH wspiera pomoc społeczną

W środę 3 kwietnia 2019 w Jaworznie odbędzie się konferencja "Współpraca między instytucjami w obszarze pomocy społecznej". To kolejne wydarzenie organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie. W poprzednich edycjach Humanitas, jako stały Patron tej inicjatywy, reprezentowany był przez prelegentów - Dziekan dr Marię Zrałek i dra Krystiana Dudka.

 

 

 

 

W tym roku, konferencja odbywa się pod patronatem Prezydenta Jaworzna, a uczestniczyć w niej będą dyrektorzy i przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z regionu. W imieniu Wyższej Szkoły Humanitas wystąpi dr Krystian Dudek, który przybliży uczestnikom "Korzyści wizerunkowe ze spójnej komunikacji instytucji pomocy społecznej”.

Warto przypomnieć, że Wyższa Szkoła Humanitas opierając się na wiedzy i doświadczeniu kadry dydaktycznej, od lat aktywnie wspiera instytucje pomocy społecznej, czego wyrazem jest podpisane w 2016 roku "Porozumienie na rzecz budowy i wizerunku pomocy społecznej". Celem porozumienia jest wspieranie instytucji pomocy społecznej w zakresie budowy wizerunku oraz prowadzenia działań promocyjnych.