Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

04/04/2019

Humanitas na konferencji branży Pomocy Społecznej

3 kwietnia w Miejskiej Bibliotece publicznej w Jaworznie, odbyła się regionalna konferencja poświęcona działaniom i współdziałaniom instytucji pomocy społecznej pod Patronatem Wyższej Szkoły Humanitas. Program wydarzenia obejmował wykłady z dziedziny współpracy międzyinstytucjonalnej, działania na rzecz rodzin z wieloma problemami egzystencjalnymi oraz roli wizerunku instytucji PS w działaniach na rzecz społeczności. Humanitas reprezentował dr Krystian Dudek, na wykładowca i Pełnomocnik Kanclerza ds. Public Relations.

Po wystąpieniu psycholog dr Justyny Tulai - na temat współpracy między instytucjami w aspekcie wykorzystywania obserwacji i dzielenia się doświadczeniami w pomocy oferowanej poszczególnym potrzebującym, głos zabrała Iwona Malorny - pedagog zdrowia, psychoterapeuta, koordynator i kierownik Poradni Promocji Zdrowia w ZLO w Jaworznie. Na przykładzie autorskiego, realizowanego w Jaworznie programu "Razem ku dobru" przedstawiła system pracy na rzecz rodziny wieloproblemowej.

Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Wyższej Szkoły Humanitas – dr Krystian Dudek. Jak relacjonują media uczestniczące w wydarzeniu (portal Moje Jaworzono): „Po przerwie głos zabrał gość szczególny, dr Krystian Dudek, znany już w Jaworznie specjalista od wizerunku i działań public relations, wykładowca i pełnomocnik Kanclerza Wyższej Szkoły Humanitas d.s. PR. Doskonałe merytoryczne przygotowanie mówcy, jego doświadczenie poparte szczegółową wiedzą i błyskotliwymi obserwacjami są gratką dla słuchaczy, którzy nawet podczas krótkiego wykładu potrafią zaczynać rozumieć czym jest tak naprawdę pokazanie swoich plusów w prezentacji w przestrzeni publicznej, co znaczy dobre przygotowanie do kontaktu z podmiotami zewnętrznymi i dlaczego tak ważne jest budowanie podstaw swoich relacji z otoczeniem zawczasu, kiedy pomyślność jednostki czy firmy nie jest zagrożona, czy też narażona na krytykę. Budowanie bazy, zaplecza, przygotowanie do sytuacji kryzysowych pozwala w chwili ich wystąpienia, na dobrą, w miarę niestresującą rozsądną i rzeczową reakcję.”

Organizatorem wydarzenia, cieszącego się nadspodziewanym zainteresowaniem i frekwencją był Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie na czele z dyrektorem Sławomirem Łuszczem. Rolę gospodarza pełniła Maria Materla, Pełnomocnik Prezydenta Jaworzna d.s. osób niepełnosprawnych, a jednocześnie radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

To kolejny projekt dedykowany Pomocy Społecznej, który wspiera Wyższa Szkoła Humanitas. Przypomnijmy, że w 2016 roku w naszej siedzibie – kilkudziesięciu przedstawicieli branży, na czele z władzami ROPS, podpisało porozumienie na rzecz wspierania wizerunku Pomocy Społecznej w Polsce.

 

 Uczestnicy konferencji