Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

30/04/2019

131 745zł na realizację projektu „GENIUSZ nie zna wieku!”

29 kwietnia, w Bielsku-Białej odbyło się uroczyste wręczenie promesy tegorocznej edycji rządowego programu ASOS (Aktywna Społeczna Osób Starszych), którą odebrał Prodziekan WSH, dr Maciej Borski. Projekt pt. "GENIUSZ nie zna wieku!" jest realizowany przez Fundację Humanitas oraz Wyższą Szkołę Humanitas, przy wsparciu finansowym ze środków Rządowego Programu w kwocie 131 745zł.

Celem projektu, który potrwa do końca grudnia 2019 roku jest pobudzenie i wzmocnienie aktywności naukowej 80 Seniorów powyżej 60 r. ż. zamieszkujących Zagłębie Dąbrowskie, poprzez realizację działań edukacyjnych oraz popularnonaukowych zmierzających do poprawy jakości oferty edukacyjnej, poprzez wielopłaszczyznowy rozwój naukowy, integrację, aktywizację, pogłębianie zainteresowań oraz pracę twórczą.

W ramach zaplanowanych działań, uczestnicy wezmą udział m.in. w wykładach interaktywnych, warsztatach aktywności naukowej, zajęciach ruchowych, wyjeździe szkoleniowym i wizytach studyjnych. Tematyka zajęć związana jest z nowymi technologiami, ale także z innowacyjnymi technikami nauczania i zapamiętywania, czyli zajęciami z nuerodydaktyki; programowania, jako nowoczesnej formy logicznego planowania, a także jako zajęcia artystyczne i kulturoznawcze.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach aktywności naukowej realizowanej w formie Akademii, gdzie mają do wyboru tematykę: „Genialny Umysł”, „Genialny Naukowiec”, „Genialny Artysta” i „Cyfrowy Geniusz”. Na koniec trwania projektu  uczestnicy zorganizują konferencję naukową pod hasłem „GENIUSZ nie zna wieku”, gdzie będą mogli wykazać się zdobytymi umiejętnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje na temat warunków i sposobu rekrutacji uzyskać kontaktując się z biurem Uniwersytetu Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas.

Kontakt:
Fundacja Humanitas
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032-363 12 31