Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

17/05/2019

Aż 3 projekty zostały wsparte dofinansowaniem

PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH otrzymała Wyższa Szkoła Humanitas z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację 3 projektów, skierowanych do studentów (dofinansowanie z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).
1) „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas”  - wartość dofinansowania - 6 426 355,96 zł.

2)  „Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas” - wartość dofinansowania wyniesie - 3 199 680,25 zł

3)  „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas” - wartość dofinansowania - 1 832 552,54 zł

W ramach pierwszego projektu „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas” zostaną dofinansowane następujące kierunki studiów: Bezpieczeństwo Narodowe (I stopień), Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (I stopień), Administracja (I stopień), Filologia angielska (I stopień), Pedagogika (I i II stopień), Zarządzanie (I i II stopień), Elektroradiologia (I stopień), Prawo i Psychologia (dofinansowanie dla studentów od trzeciego roku studiów).

W ramach projektu na wszystkich kierunkach zostaną utworzone nowoczesne laboratoria przedmiotowe, m.in.: sala symulacji rozpraw, pracownia testów, laboratorium językowe z kabiną do tłumaczeń symultanicznych.

Projektem zostanie objętych 388 studentów z czego 30% studentów będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych profesjonalnych szkoleniach zawodowych, zgodnych z ich indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami zawodowymi np. na kierunku zarządzanie Szkolenie z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE2; bezpłatnych szkoleniach z komunikacji czy wizytach studyjnych u pracodawców.

W ramach projektu „Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas” zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów - Informatyka (I stopień). Nawet połowa studentów będzie mogła skorzystać z bezpłatnych certyfikowanych szkoleń Microsoft. A ze środków powstaną nowoczesne pracownie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt IT.

W przypadku projektu „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Humanitas” powstanie nowoczesna Pracownia Pedagogiczna w postaci sali Doświadczania Świata z elementami Integracji Sensorycznej, Ogród Sensoryczny oraz pracownia programowania, kodowania i robotyki wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do nauki programowania w klasach I - III szkół podstawowych.

W ramach wszystkich ww. projektów do nauki studentów będą wykorzystywane także okulary rozszerzonej  rzeczywistości.