Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

22/05/2019

Forum Twórczych Nauczycieli wystartowało

W dniu 21 maja 2019 r. nauczyciele z placówek oświatowych województwa śląskiego spotkali się na I Seminarium Twórczych Nauczycieli. Spotkanie rozpoczęło cykl siedmiu seminariów realizowanych w ramach projektu Forum Twórczych Nauczycieli, których celem jest promowanie wśród nauczycieli najnowszych badań i teorii naukowych w zakresie nauk kognitywnych, w tym teorii konstruktywistycznej oraz jej implementacji do dydaktyki szkolnej.

Wydarzenie uroczyście otworzył J.M. Rektor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, który podkreślił aktualność i zasadność podejmowanej problematyki w świetle zmian cywilizacyjnych i potrzeby dostosowania edukacji do wyzwań współczesności.

I Seminarium Twórczych Nauczycieli pod tytułem „Aktywny nauczyciel – aktywny uczeń, czyli co zrobić, aby uczniowie chcieli się uczyć” poprowadziła dr Danuta Morańska, Dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji.

Kolejne Seminarium Twórczych Nauczycieli odbędzie się 11 czerwca 2019 r. o godz 15.30 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43. Tematem spotkania będzie zastosowanie metod projektowych (Problem based learning) w edukacji.

Więcej informacji: https://www.humanitas.edu.pl/Forum_Tworczych_Nauczycieli

Forum Twórczych Nauczycieli – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.