Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

23/05/2019

ITFS - praktyki międzynarodowe w WSH

Każdego roku Wyższa Szkoła Humanitas oferuje płatne praktyki dla obcokrajowców w ramach programu International Training for Foreign Students. Odbywają się one m.in. w firmach i kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach państwowych i międzynarodowych, firmach konsultingowych, organizacjach non-profit, szkołach, na uniwersytetach oraz w działach prawnych firm i banków. Minimalny czas trwania praktyki wynosi tydzień.

Program ITFS przygotowany przez Biuro Współpracy z Zagranicą to międzynarodowy program profesjonalnych praktyk, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu ich przyszłej kariery zawodowej - mówi Prodziekan ds. współpracy z zagranicą mgr Maja Chyży-Dudek.

W tym roku w murach Wyższej Szkoły Humanitas gościliśmy studentów z Uniwersytetu im. Alfreda Nobla z Dniepru na Ukrainie wraz z opiekunami dydaktycznymi  - mgr Tatianą Chebykina, Zastępcą Dyrektora Katedry Prawa. Zaproszeni studenci uczestniczyli w międzynarodowej praktyce z zakresu prawa w dniach od 12 maja do 18 maja br.

Program merytoryczny obejmował między innymi wykłady specjalistyczne wygłoszone przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Administracji i Zarządzania, dra Macieja Borskiego pt. „Pozycja ustrojowa polskiego Prezydenta”; dr Andrzej Pokora przedstawił uczestnikom praktyk międzynarodowych praktyczne aspekty pracy adwokata natomiast mgr Wacław Kubies przeprowadził wykład pt. „Kryminalistyka

Odbyły się również wizyty w sądach w Sosnowcu i w Bytomiu. Z pracą Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz jego strukturą zapoznał uczestników praktyki Sędzia Piotr Głogowski III Wydział Karny Sądu Rejonowego w Sosnowcu, a z zasadami funkcjonowania Sądu Rejonowego w Bytomiu, Pan Marcin Papiernik asystent Sędzi Sądu Rejonowego w Bytomiu. Wizyty te były doskonalą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Ukrainie. Poza tym studenci odwiedzili również Szkołę Policji w Katowicach.

Podczas wizyty w Centrum Informacji Miejskiej w Sosnowcu studenci mieli możliwość zapoznania się z historią miasta oraz kulturą i tradycjami Polski. Studenci odwiedzili również miasto Kraków.

Z rąk prodziekana ds. współpracy z zagranicą, mgr Maji CHyży-Dudek uczestnicy otrzymali Certyfikaty ukończenia praktyk międzynarodowych.