Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

04/06/2019

Spotkanie autorskie

Sprawozdanie ze spotkania autorskiego

W dniu 1 czerwca 2019r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się spotkanie autorskie mające na celu promocję monografii naukowych wydanych w ramach inicjatyw naukowo-kulturalnych pt. „Ochrona dziedzictwa narodowego", których celem jest krzewienie idei ochrony dziedzictwa narodowego. Organizatorami spotkania był Instytut Nauk Prawnych oraz Biblioteka i Oficyna Wydawnicza "Humanitas".
Władze Uczelni oraz przybyłych gości przywitali Organizatorzy spotkania.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały monografie wydane przez Oficynę „Humanitas":
♦ Zabytki techniki - nie tylko z perspektywy prawników, red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018,
♦ Muzea. Aspekty praktyczne i prawne, red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2018,
♦ Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami na styku archeologii
i prawa, red. Iwona Gredka-Ligarska, Dariusz Rozmus, Sosnowiec 2017,
♦ Restytucja i ochrona dóbr kultury.

Zagadnienia prawne, red. Iwona Gredka-Ligarska, Anna Rogacka-Łukasik, Sosnowiec 2017.
Monografie (poza ostatnią ww.) stanowią pokłosie ogólnopolskich konferencji naukowych, które odbyły się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu:
♦ Zabytki techniki- ich dzieje, trwanie, rewitalizacja przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2018r. Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Humanitas „Prawo w praktyce", Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu.
♦ Muzea – teoria i praktyka. Być, albo nie być we współczesnym świecie, która miała miejsce w dniu 15 maja 2017r. Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa "Fontes", Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna, Muzeum w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

♦ Legalne/ nielegalne poszukiwania zabytków i obrót zabytkami, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2016r. Organizatorami konferencji byli: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Muzeum Miejskie Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz Muzeum w Sosnowcu.
Spotkaniu towarzyszyła burzliwa dyskusja jej Uczestników.