Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

06/06/2019

Laureaci XIV Gali Zagłębiowskiej Nagrody Humanitas uhonorowani!

Znamy laureatów XIV edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas", wręczanej z inicjatywy Fundacji „Humanitas" oraz Wyższej Szkoły Humanitas. Wyróżnienie, którego ideą jest umacnianie tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego, promowanie regionalnych osiągnięć kulturalnych, naukowych i gospodarczych oraz integrowanie mieszkańców wokół lokalnych wartości, jest przyznawane nieustannie od 2006 roku.

W czwartek 6 czerwca br. podczas uroczystej Gali w Sali Widowiskowo-Koncertowej „MUZA" w Sosnowcu doroczne, regionalne wyróżnienia w postaci pamiątkowych medali oraz nagród z rąk przewodniczącego Kapituły dr. hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH, rektora Wyższej Szkoły Humanitas - otrzymali:

Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin
- Kategoria Promocyjna 
Sławomir Pietras - Kategoria Honorowa 
Timken Sp. z o.o. - Kategoria Gospodarcza

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. WSH, lokalny patriota i ambasador Zagłębia Dąbrowskiego aktywnie działający na rzecz jego promocji, podziękował wszystkim nominowanym za wkład włożony w rozwój regionu. - ,,Wygrali najlepsi z najlepszych'' - tak skomentował wyniki obrad wysokiej kapituły. JM Rektor z dumą wspominał ubiegłe edycje Konkursu oraz podkreślił, że z nadzieją patrzy w przyszłość, widząc wkład i zaangażowanie lokalnych podmiotów w rozwój Jego ukochanej małej ojczyzny – jaką jest Zagłębie Dąbrowskie.

Nagrodę honorową Wysoka Kapituła przyznaje najwybitniejszym, uznanym osobistościom zagłębiowskiego życia naukowego, kulturalnego, gospodarczego, które swoimi osiągnięciami w sposób znaczący przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania wartości regionalnych. Nagrodę promocyjną otrzymują instytucje oraz organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) realizujące projekty zorientowane na promocję Zagłębia Dąbrowskiego, jego osiągnięć, wspieranie lokalnego życia kulturalnego, naukowego, tworzenie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego w skali lokalnej i regionalnej. Nagrodę gospodarczą otrzymują zaś firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, mające cechy innowacyjności, osiągające stały progres i zrównoważony rozwój, odnoszące znaczące sukcesy na rodzimym i zagranicznych rynkach, budujące swą markę w oparciu o tożsamość z regionem, funkcjonujące w oparciu o ład korporacyjny i wykazujące zrozumienie dla potrzeb interesariuszy zewnętrznych, m.in. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Gości wzruszył, rozbawił i poruszył swoim recitalem Marian Opania. Artysta zachwycony uhonorowaniem Zagłębiowską Nagrodą Humanitas Sławomira Pietrasa, tak skomentował Jego osobę: - ,,Osobiście znam Sławomira Pietrasa. Nasze drogi niejednokrotnie się przecinały i mogę powiedzieć jedno: jest to człowiek, dla którego kultura jest wartością nadrzędną. To niezwykle ważne żeby wyróżniać takie osoby, bo to one są wyspami kultury wyższej w morzu chłamu.''

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy laureatom oraz wszystkim przybyłym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas tegorocznej Gali. To dzięki Państwu Zagłębie rozwija się i pięknieje. Do zobaczenia za rok!

Organizacja części artystycznej wydarzenia współfinansowana była ze środków Gminy Sosnowiec.