Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

11/06/2019

II Seminarium w ramach Forum Twórczych Nauczycieli za nami!

Dnia 11 czerwca 2019 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się drugie z cyklu siedmiu Seminariów organizowanych w ramach Forum Twórczych Nauczycieli. Tytuł seminarium brzmiał „Problemu based learning – metody projektu w szkole”. Spotkanie to było okazją do rozważań na temat jednej z najważniejszych metod aktywizujących. Seminarium poprowadziła zaproszona przez Dyrektora Instytutu Innowacyjnej Edukacji dr Danutę Morańską, dr inż. Marta Ciesielka reprezentująca Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas spotkania nauczyciele mieli okazję zapoznać się m.in. z etapami pracy metodą projektu, w szczególności metodyką doboru grup do realizacji projektu, wyborem odpowiedniego tematu, planowaniem pracy w grupie uczniów, konsultacjami z nauczycielem czy prezentacją efektów pracy nad projektem. W sposób wyczerpujący przedstawiono uczestnikom spotkania zagadnienia związane z zastosowaniem metody WebQuest i Design Thinking. Zagadnienia zostały zaprezentowane w taki sposób, aby każdy nauczyciel mógł z łatwością stosować je w swej codziennej pracy. Spotkanie dało możliwość dyskusji, wymiany poglądów i „dobrych praktyk”.

Kolejne Seminaria w ramach Forum Twórczych Nauczycieli już po przerwie wakacyjnej. Warto jednak pamiętać, że uczestnictwo w pięciu w siedmiu spotkań uprawnia uczestnika do uzyskania Certyfikatu Twórczego Nauczyciela.