Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

14/06/2019

Delegacja naukowców z Kanady

Dnia 13 czerwca 2019 roku Wyższa Szkoła Humanitas gościła przedstawicieli Université du Québec à Chicoutimi z Kanady - panią profesor Sonia Boivin, profesor Thierno Diallo i pana profesora Christophe Leyriez (Département des sciences académiques et administratives), pana profesora Phillipe Boigey (Faculté de Gestion, Économie & Sciences) oraz doktoranta wydzialu zarządzania pana Alain Zingongo (Département des sciences académiques et administratives). W murach Wyższej Szkoły Humanitas powitano również panią Prezes Martine Miny, organizacji Editions digitales en Management des Projets z siedzibą w Paryżu.

Celem wizyty było podpisanie porozumień oraz omówienie szczegółów związanych z przyszłą współpracą obu Uczelni, podjęcie inicjatyw takich jak wspólne publikacje, wspólpraca wydawnictw naukowych funkcjonujacych w obu Uczelniach, badania naukowe, organizowanie konferencji. Umowa obejmuje także wymianę studentów oraz udział pracowników naukowo-badawczych w projektach międzynarodowych, które będą realizowane z udziałem stron.