Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

03/07/2019

Rektor wygrał precedensową sprawę, teraz będzie pomagać innym

Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk wygrał w Sądzie bardzo ważną dla środowiska naukowego i precedensową sprawę dotyczącą posługiwania się przez naukowców zatrudnionych na stanowiskach profesorów szkół wyższych określeniem "profesor" w oficjalnej komunikacji akademickiej i pozaakademickiej. W innych sprawach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym uczelnia również odnotowywała w przeszłości znaczące sukcesy, a jej naukowcy wielokrotnie przygotowywali opinie i ekspertyzy dotyczące skomplikowanej materii przepisów odnoszących się m.in. do praw i wolości studentów czy zasad przyznawania stypendiów. Teraz tą wiedzą zamierzają dzielić się szerzej, w ramach powstającej w Wyższej Szkole Humanitas Poradni Prawa Akademickiego.

Korzystając z know-how swoich ekspertów, Wyższa Szkoła Humanitas chce pomagać wszystkim tym, którzy borykają się z problemami prawnymi w środowisku akademickim. Bezpłatna porada prawna będzie dostępna dla każdego, kto potrzebuje jej w kwestiach około naukowych, akademickich czy studenckich. Prowadząc Poradnie, uczelnia będzie współpracować m.in. z Kancelarią Wiśniewska i Partnerzy. Adwokaci i Radcy Prawni – jedną z najlepszych kancelarii prawnych w regionie.

-Pragniemy nieść pomoc i dzielić się wiedzą i doświadczeniami wszędzie tam, gdzie jest niesprawiedliwość bądź niezrozumienie trudnych przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. Będziemy doradzać naukowcom i studentom na przykład w kwestiach dotyczących łamania ich praw, awansów naukowych czy stypendiów. Sytuacji, w których przedstawiciele środowiska akademickiego potrzebują wsparcia prawnego, jest bardzo wiele. Zwłaszcza dziś, gdy dopiero co weszła w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Wiele jej przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne. Pomożemy te wątpliwości rozwiać – mówi prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor uczelni.

Kilka dni temu przed Sądem w Sosnowcu zakończyła się precedensowa sprawa dotycząca interpretacji przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. Stroną był w niej rektor WSH, który - wraz z prawnikami - przygotował szeroką argumentację odnoszącą się do wykładni spornych norm. Sąd w pełni podzielił te argumenty, całkowicie oddalając racje strony przeciwnej. Wyrok przeciera szlaki w kwestii interpretacji przepisów, które od lat wywoływały wątpliwości środowiska naukowego. –Sąd wydał przemyślane i merytoryczne orzeczenie, które z pewnością przejdzie do historii orzecznictwa w kwestiach z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym. Jest to bowiem pierwsze orzeczenie w tego rodzaju sprawie w Polsce – komentuje wyrok dr Mariusz Lekston, prorektor ds. organizacyjno-prawnych i polityki kadrowej WSH, który będzie jednym z ekspertów Poradni Prawa Akademickiego Humanitas.

-Nie jestem prawnikiem, ale z racji funkcji często występuję w rozmaitych sprawach odnoszących się do nauki i szkolnictwa wyższego. Czasem poszkodowanymi są w nich studenci, a czasem nauczyciele akademiccy. Znam przypadek, że wśród żaków pewnej uczelni publicznej znalazł się pieniacz, który postanowi udowodnić wszystkim wykładowcom, że ocenili go niesprawiedliwie na egzaminach, angażując do tego policję i prokuraturę. Znam przypadki, gdy władze uczelni, łamiąc przepisy, odmówiły studentowi rozpatrzenia wniosku o stypendium, w odwecie za jego niepokorność. Znam kazus, gdy naukowiec, któremu zarzucono nieuczciwość w badaniach i fałszerstwo intelektualne, w akcie zemsty założył kilkanaście różnych postępowań sądowych i dyscyplinarnych swoim pracodawcom. Także na naszej uczelni podobna sytuacja miała miejsce. Wiem zatem, jak bardzo można być zagubionym w morzu paragrafów i argumentów. Na szczęście mam wokół siebie grono świetnych specjalistów – wykładowców i praktyków. Teraz nasi eksperci pomogą zawalczyć o sprawiedliwość wszystkim tym, którzy trafiają na problemy i wyzwania w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce – dodaje prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.

Eksperci z Poradni Prawa Akademickiego Humanitas będą dyżurować w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godzinach 16.00-17.00 w pokoju 012 w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Można również do nich dzwonić pod numerem (32) 363 12 13, a także słać pytania na adres e-mailowy poradyprawne@humanitas.edu.pl.