Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

04/07/2019

Odbyło się VI Seminarium Naukowe Stowarzyszenia Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu

W dniu 22 czerwca 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyło się kolejne seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes". Tradycyjnie przed przystąpieniem do merytorycznej części wydarzenia, Pani Prezes dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie a uczestnikom poprzedniego spotkania certyfikaty udziału w seminarium. Część merytoryczna seminarium została poświęcona kwestiom związanym z kosztami obrotu nieruchomościami ponoszonymi przez stronę kościelną >>