Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

10/07/2019

Od października Filologia II stopnia w WSH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 21 czerwca 2019 roku nadało Wyższej Szkole Humanitas uprawnienia do prowadzenia na kierunku Filologia Angielska kształcenia na poziomie drugiego stopnia. Ogromnie cieszymy się z powierzonej nam misji i pokładanego w nas zaufania!!

Kształcimy na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej od  2008 roku, na specjalności nauczycielskiej, tłumaczeniowej z elementami języka biznesu, a od tego roku akademickiego na specjalności język angielski w hotelarstwie i turystyce, która to specjalność dofinansowana jest ze środków UE.

Kilkanaście lat temu kiedy otwieraliśmy studia I stopnia, mieliśmy świadomość, że tak dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna, kulturowa i gospodarcza, wymagać będzie od osób wchodzących na rynek pracy, kompetencji językowych nie tylko na poziomie komunikatywnym, ale przede wszystkim na poziomie posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim. – relacjonuje prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych, mgr Ewa Kraus - Uruchomienie studiów II stopnia jest więc konsekwencją zarówno konieczności wynikających z wymogów rynku racy, ale jest również odpowiedzią na oczekiwania naszych absolwentów, których liczymy już w setki.

Osiągniecie, w zakresie kompetencji językowych, poziomu pozwalającego na swobodne poruszanie się zarówno w obszarze zawodowym jak i korzystanie z dorobku kultury innych krajów, wymaga opanowania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w stopniu pogłębionym, dlatego też na studiach II stopnia proponujemy do wyboru kontynuację wyżej wymienionych specjalności.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej nowej, edukacyjnej dumy: https://www.humanitas.edu.pl/Filologia_angielska#tab_583

See you in October!