Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

09/09/2019

Międzynarodowa Konferencja Dziecko Level Hard

9 września br., w murach Wyższej Szkoły Humanitas odbyła się konferencja „Dziecko Level Hard”, zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Fundację Ty i Ja, Fundację FOREST Opole, Fundację Instytutu Twórczej Integracji, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie In Tempore, Fundację Ekonomii Społecznej oraz Wyższą Szkołę Humanitas.

Wystąpienia zaproszonych prelegentów zostały poprzedzone występem artystycznym Czarnego Teatru prowadzonego przez organizatora konferencji. Wśród prelegentów znalazła się m. in. dr Oksana Dąbrowska - psycholog, psychoterapeuta, delfinoterapeuta z Fundacji Dobra Wioska w Warszawie. Konferencji towarzyszyła wystawa obrazów stworzonych przez Pawła Garncorza, artystę z zespołem Aspergera, będącego również autorem nazwy „Świat idealny” - jest to projekt opracowany i realizowany przez Iwonę Durek-Sypek i Leszka Falisa - dyrekcję ZSS nr 4. Pani Dyrektor Iwona Durek - Sypek opowiedziała uczestnikom konferencji o projektach realizowanych przez szkołę, a głos zabrała również Justyna, będąca uczennicą szkoły i mieszkająca w jednym z mieszkań przeznaczonym dla nauki samodzielności przez starszych podopiecznych placówki. Prelekcję wygłosiła również Magdalena Sobas z Wyższej Szkoły Humanitas, która poruszyła w swoim wystąpieniu tematykę dotyczącą niepełnosprawności w kontekście uszczerbków doznanych na etapie rozwoju prenatalnego człowieka. Przedstawiła prawną możliwość dochodzenia roszczeń, w sytuacji gdy szkoda doznana przed urodzeniem skutkuje niepełnosprawnością człowieka. Omówiła kontekst historyczny, etyczny i bioetyczny możliwości dochodzenia swych praw przez osoby z niepełnosprawnością, odnosząc się zarówno do szkód związanych z badaniami przed urodzeniowymi, jak i innymi zdarzeniami wywołującymi uszczerbek. Podsumowanie wystąpienia stanowiło zasygnalizowanie polskich regulacji prawnych w relacji do tzw. roszczeń wrongful conception, wrongful birth i wrongful life, które od wielu lat znane są w obcych systemach prawnych.

Wierzymy, że udział w konferencji pozwolił jej uczestnikom, na wymianę cennego doświadczenia i wiedzy z różnych obszarów, co zaowocuje jeszcze lepszą działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.