Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

25/09/2019

III Forum Twórczych Nauczycieli za nami!

W dniu 24 września 2019 roku gościliśmy w naszych murach dyrektorów, nauczycieli i wszystkie osoby, którym bliska jest idea twórczego kształcenia dla przyszłości. Na spotkaniu przedstawione zostały zasady i metody realizacji zajęć dydaktycznych z zastosowaniem możliwości oferowanych przez technologie sieciowe.

„Internet stworzył nową przestrzeń życia współczesnego człowieka. Dostarcza informacji, umożliwia sprawną komunikację i stwarza warunki do autoprezentacji. Stanowi miejsce, w którym młodzi ludzie bardzo chętnie i sprawnie funkcjonują. Dzięki swoim właściwościom Internet tworzy również bardzo dobre środowisko edukacyjne, którego znaczenie jest coraz bardziej doceniane.” – wagę wdrażania nowych technologii do przestrzeni edukacji podkreśliła dyrektor Instytutu Innowacyjnej Edukacji, dr Danuta Morańska.

Na seminarium zostały przedstawione możliwości realizacji dydaktyki szkolnej z zastosowaniem narzędzi służących do zarządzania procesem uczenia się uczniów w sieci. Omówiono zasady realizacji zajęć w formule blended learning, która łączy edukację tradycyjną z e-learningiem.

Inicjatywę patronatem honorowym objął Śląski Kurator Oświaty, Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Microsoft.

Przed nami jeszcze 4 spotkania z tego cyklu. Chętnych zapraszamy do zapisów pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrNmx86tdcVdChLbt3sdk995UMTIwOURKSjhZQ0QxODEwSTlMTzJYVTlYMC4u

  

Forum Twórczych Nauczycieli to zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kolejne Forum Twórczych Nauczycieli już 8 października. Przybliżymy uczestnikom tematykę neurodydaktyki w pracy nauczyciela. Warto być z nami!