Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

09/10/2019

IV Forum Twórczych Nauczycieli za nami

8 października rozmawialiśmy na temat: Neurodydaktyka w służbie nauczyciela - przedstawiliśmy możliwości zastosowania najnowszych odkryć naukowych w zakresie neuronauk w edukacji. Seminarium poprowadził dr Marek Kaczmarzyk, propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych - zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej - na procesy uczenia się i nauczania.

Inicjatywę patronatem honorowym objął Śląski Kurator Oświaty, Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Microsoft.

Przed nami jeszcze 3 spotkania z tego cyklu. Chętnych zapraszamy do zapisów pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrNmx86tdcVdChLbt3sdk995UMTIwOURKSjhZQ0QxODEwSTlMTzJYVTlYMC4uForum Twórczych Nauczycieli to zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kolejne Forum Twórczych Nauczycieli już 22 października. Przybliżymy uczestnikom tematykę tablicy interaktywnej jako nowej przestrzeni pracy uczniów na lekcji. Warto być z nami!