Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

09/10/2019

23. Inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Humanitas

Blisko 250 osób - w tym przedstawiciele środowiska akademickiego, władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji kultury, oświaty i biznesu, a także studentów oraz pracowników uczelni -  zgromadziło się środę, 09 października, aby w tradycyjny sposób zainaugurować kolejny, 23 rok akademicki w Wyższej Szkole Humanitas. Tegoroczna uroczystość odbyła się w sali widowiskowo-koncertowej Muza w Sosnowcu.

Wydarzenie rozpoczął prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanitas, który powitał licznie przybyłych gości, dokonał podsumowania minionego roku akademickiego 2018/2019 oraz przedstawił plany i cele uczelni na najbliższy czas.

- Thomas Woodrw Wilson, prezydent USA, a także rektor uniwersytetu Priencton mawiał: Historia jest promotorem współczesności, wczorajszy wieczór kołem zamachowym dzisiejszego świtu. Podobnie jest z inauguracją, ona jest początkiem, ale i spojrzeniem na to, co za nami, zarówno na sukcesy, jak i na trudne momenty – zwrócił się do zgromadzonych Rektor WSH  i nawiązał do trudnych wydarzeń w życiu uczelni, które miały miejsce w minionym roku, odejścia dwóch wybitnych jednostek: profa Jerzego Kopla, JM Rektora WSH w latach 1998-2014, rektora honorowego uczelni w latach 2014 – 2019 oraz dra Andrzeja Bulzaka, dyrektora Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

23. Inauguracja Roku Akademickiego, była również okazją do wręczenia nagrody Laur Humanitas, którą w tym roku za wieloletnią współpracę otrzymał prof. Stefan Kassay.

Tradycyjnie już, najważniejszym punktem wydarzenia był akt immatrykulacji nowych studentów, wśród których znaleźli się studenci studiów I i II stopnia z Polski i z zagranicy, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz najmłodsi żacy, reprezentujący Uniwersytety Dziecięce.

Zaczynacie najpiękniejszy okres w swoim życiu, to jak ten okres wykorzystacie zależy w dużym stopniu od Was. Pamiętajcie jednak, że okres studiów to nie tylko epizod w życiu człowieka, a początek drogi. Dzisiejszy świat wymaga bowiem, aby uczyć się przez całe życie -  zwróciła się do rozpoczynających studia prof. Maria Zrałek, Dziekan Wydziału Społecznego i Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanitas, oficjalnie witając nowych studentów i gratulując im wyboru sosnowieckiej uczelni.

Gratulacje i życzenia przekazała również Alicja Samborek, przedstawicielka Samorządu Studenckiego, która podkreśliła wielowymiarową działalność uczelni, pozwalającą na realizację pasji na wielu płaszczyznach. - Korzystajcie z dobrodziejstwa jakie niesie za sobą studiowanie w naszej uczelni i czerpcie z niego jak najwięcej. W tym nowym roku akademickim życzę całej braci studenckiej wiele wytrwałości i radości ze studiowania.

Wyjątkowym gościem tegorocznego wydarzenia była prof. dr hab. nauk med. Alicja Chybicka, Kierownik Katedry i Kliniki Transpalantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Jak się ustrzec przed chorobą nowotworową”.