Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

10/10/2019

Sprawozdanie z VII Seminarium Naukowego FONTES


W dniu 5 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu odbyło się kolejne, siódme seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Tradycyjnie, przed  przystąpieniem  do  merytorycznej  części spotkania,  Pani  Prezes
dr Magdalena Gurdek wręczyła nowym członkom dyplomy członkowskie oraz pozostałym uczestnikom poprzedniego seminarium certyfikaty udziału.

W części merytorycznej referat wprowadzający do dyskusji, na temat "Bezpieczeństwo i higiena służby w służbach mundurowych na przykładzie ustawy o Policji" wygłosił Prof. nadzw. dr hab. Marian Andrzej Liwo. Wystąpienie spotkało się z głębokim uznaniem słuchaczy, w wyniku czego po jego zakończeniu rozgorzała burzliwa dyskusja na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania, w zgodzie z metodą badawczą przyjętą w pracach badawczych Stowarzyszenia „Fontes”.Na zakończenie Pani Prezes podziękowała Panu Profesorowi oraz wszystkim pozostałym uczestnikom seminarium, składając przy tym życzenia udanego, zasłużonego wypoczynku, zapraszając jednocześnie na kolejne spotkanie, które odbędzie się 30 listopada.