Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

11/10/2019

Awans naukowy dziekana Macieja Borskiego

Z ogromnym zaszczytem i wielką radością pragniemy przekazać, iż Rada Wydziału Uczelni Łazarskiego w Warszawie w dniu 9 października br. przyjęła uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu Dziekanowi Maciejowi Borskiemu. 

Panu Profesorowi SERDECZNIE GRATULUJEMY, życząc dalszych sukcesów naukowych!