Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Aktualności

22/10/2019

Konferencja naukowa - Polityka informacyjna wobec dóbr kultury

W dniu 21 października 2019 r. odbyła się już kolejna z cyklu Ochrona dziedzictwa naukowego Konferencja Naukowa Polityka informacyjna wobec dóbr kultury.  Pomysłodawcą tego wydarzenia jest dr hab. prof. WSH Dariusz Rozmus oraz Rektor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk. Otwierając obrady dr. hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk podkreślił jak istotne jest ze względów praktycznych podejmowanie zagadnień interdyscyplinarnych, a do takich niewątpliwie należy mediatyzacja życia społecznego, wzrastająca rola w dostępie do informacji Internetu czy też stosowanie swoistego marketingu, public relations dóbr kultury.  

W Konferencji uczestniczyli prawnicy,  muzealnicy,  historycy, archeologowie.

Poruszane były ważne i aktualne tematy jak bezpieczeństwo kulturowe Polski i jego zagrożenia, ograniczenia w prowadzeniu polityki informacyjnej wynikające z prawa autorskiego, współpraca z mediami i tworzenie rzetelnego przekazu informacyjnego. 

Konferencję zakończyła dyskusja i liczne pytania do prelegentów.

Organizatorzy dziękując wszystkim za udział, liczą na kolejne spotkanie w przyszłym roku.