Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

23/10/2019

V Forum Twórczych Nauczycieli za nami

22 października rozmawialiśmy o tablicy interaktywnej jako nowej przestrzeni pracy uczniów na lekcji – o tym jak wpłynąć na zwiększenie motywacji oraz osiągnięcia edukacyjne uczniów, a także podnieść atrakcyjność prowadzonych zajęć i jakość nauczania. Seminarium poprowadziła dr Danuta Morańska, propagator nowoczesnej dydaktyki, pedagog mediów, specjalista w zakresie nowoczesnych metod i technik kształcenia, egzaminator ECDL.

Inicjatywę patronatem honorowym objął Śląski Kurator Oświaty, Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Microsoft.

Przed nami jeszcze 2 spotkania z tego cyklu. Chętnych zapraszamy do zapisów pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrNmx86tdcVdChLbt3sdk995UMTIwOURKSjhZQ0QxODEwSTlMTzJYVTlYMC4u



Forum Twórczych Nauczycieli to zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kolejne Forum Twórczych Nauczycieli już 5 listopada. Przybliżymy uczestnikom tematykę metody e-portfolio w szkole. Warto być z nami!