Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Aktualności

06/11/2019

VI Forum Twórczych Nauczycieli za nami

5 listopada rozmawialiśmy o metodzie e-portfolio w edukacji – o tym w jaki sposób za pomocą tej metody stymulować i rozwijać refleksyjne myślenie u uczniów i powodować, aby przejmowali odpowiedzialność za własne uczenie się. Seminarium poprowadził Lechosław Hojnacki, nauczyciel – innowator, ekspert w zakresie  nowoczesnej edukacji, propagator nowoczesnej dydaktyki, specjalista w zakresie nowoczesnych metod i technik kształcenia, członek grupy Superbelfrzy, autor portalu edukacyjnego enauczanie.com.

Inicjatywę patronatem honorowym objął Śląski Kurator Oświaty, Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Microsoft.

Przed nami ostatnie spotkanie, podczas którego przybliżymy uczestnikom tematykę zastosowania grywalizacji w szkole. Chętnych zapraszamy do zapisów pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HOBmGTTloku8m-03PbJsrNmx86tdcVdChLbt3sdk995UMTIwOURKSjhZQ0QxODEwSTlMTzJYVTlYMC4uForum Twórczych Nauczycieli to zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Kolejne Forum Twórczych Nauczycieli już 19 listopada. W tym dniu zostaną również wręczone certyfikaty uczestnictwa w cyklu Forum Twórczych Nauczycieli, dla obecnych na co najmniej 5 spotkaniach. Warto być z nami!